Ik zie mezelf leuren en sleuren… Praten als Brugman. Maar het lijkt wel of het niets uitmaakt. Ze komen niet in beweging, voelen geen verantwoordelijkheid, eigenaarschap of commitment. En daardoor blijven ze afwachtend. En kijken ze naar mij. Terwijl ik het SAMEN wil doen. Uit welk vaatje zal ik nog eens tappen om mijn collega’s te betrekken bij onze organisatieverandering?

Erken de grote rol van het onbewuste brein in een verandering

Ga er maar aan staan. Met de beste intentie probeer je je teamleden te betrekken bij de verandering. Er is iets wat een énorm verschil gaat maken in de manier waarop je dat doet. Wat dat is?

  1. Accepteer het onbewuste en irrationele brein van je collega’s én jezelf.

  1. Stem je strategie af op dat onbewuste brein.

Hoe dat eruit ziet?

Rationeel gezien kan iedereen bedenken waarom (bijvoorbeeld) een cultuurverandering nuttig of noodzakelijk is. Helaas zijn we slechts in beperkte mate gevoelig voor logica en ratio. En laat ons irrationele en emotionele brein zich horen zodra we de impact van een organisatieverandering op ons dagelijks werk zien. Als we in beweging moeten komen. Als we ons gedrag moeten veranderen… Plots wordt allerlei onbewust, irrationeel en emotioneel gedrag getriggerd.

De een gaat volledig áán op de verandering, want veranderen is leuk en gaaf. Bij de ander triggert de verandering bijvoorbeeld miskenning, angst of verzet. Hoe voorkom je dit laatste zoveel mogelijk? En hoe ga je er effectief mee om? Hoe krijg je mensen vanuit de weerstand in de ‘meestand’ of zelfs ‘vóórstand’? Hierin ligt onze expertise.

Veranderingen zijn idealiter zoveel mogelijk onderdeel van het bestaande werk. En sluiten aan op wat er in de actualiteit van teams speelt. Het is dus zaak om samen met leiders een heldere en gemeenschappelijke richting te formuleren. En de organisatie ruimte te bieden om deze richting te verwerken, te vertalen en te realiseren. Hierin werken we nauw samen met onze partner Involve. Zij helpen met een veranderaanpak. Die aandacht besteed aan al die aspecten inclusief hoe organiseer of ondersteun je de veranderbeweging het beste. 

Waar kunnen we bij helpen?

Vanuit Subconscious Impact bieden we essentiële hulp in die veranderbeweging met een interactie en communicatie-aanpak. Een aanpak die het mogelijk maakt om impactvolle gesprekken en momenten te creëren (interventies). Waar weerstand weggenomen wordt. Waarin echt verantwoordelijkheid, draagvlak en eigenaarschap ontstaat. Momenten van impact!

Wat levert dat op bij je mensen?

Veiligheid.
Verantwoordelijkheid.
Gedragenheid.
Gezamenlijkheid.
Eigenaarschap op de juiste plek. 

Wat levert dat op voor je organisatie?

  • Change readinesss: veranderbereidheid, wendbaarheid, het vermogen tot aanpassen en daarmee succes.

  • Een cultuur die voelt als veilig, waarin sprake is van transparante communicatie. Respectvol omgaan met elkaar. Waarbij individuele verantwoordelijkheid wordt gevoeld.

  • Empowerde professionals en teams: ze zijn geactiveerd om vanuit hun eigen kracht te (ver)werken.

  • Vergroot draagvlak en medewerkersbetrokkenheid.

  • Alignment van alle betrokken stakeholders: ze hebben een gemeenschappelijk beeld van de beweging die de organisatie maakt, voelen zich sterk verbonden aan deze beweging  en zijn in staat daar een bijdrage aan te leveren.

Wat levert dat op voor jou?

Een perceptie van autoriteit, natuurlijk leiderschap, sympathie, veiligheid en intelligentie. Mensen willen zich graag aan jou verbinden.

Waar helpen we (niet) bij?

We zijn geen expert in het herinrichten van de structuur, processen en systemen. Hoe de ‘hark’ eruit moet komen te zien? Daar komt Involve weer om de hoek die het gehele veranderproces en alle randvoorwaarden daarvoor helpt invullen en realiseren.

Welke gevolgen die verandering én nieuwe structuur heeft? Hoe je de emoties rondom die nieuwe structuur opvangt en in goede banen leidt? Wat dat betekent voor de samenwerking? Voor de onderlinge interactie en communicatie? Voor gedragsverandering? Daarvoor bel je ons!

Eens van gedachten wisselen over jouw verandervraagstuk?

Spar met Maud van de Ven, veranderinterventiespecialist en trainer. Zij helpt met een veranderaanpak én interactie en communicatieaanpak. Een eerste kennismaking met haar levert direct ideeën op die je helpen om je vraagstuk vlot te trekken! Bel 06 12894930 of mail .

 


 

Eerst meer lezen? 

Welke stappen kunnen we samen zetten?

Stap 1: Unfreeze – veiligheid
We helpen mensen zich open te stellen voor verandering. We bereiken hen in hun onbewuste brein, creëren daar een veilige verbinding en zorgen voor een ‘unfreeze’. We focussen op de (vaak onbewuste en dus transparante) laag van persoonlijk belang, beleving en emotie. Door dat belangrijke gebied écht te zien, ontstaat een gevoel van verbinding, veiligheid en vertrouwen.

Stap 2: Change – in beweging komen
We adviseren organisaties over de veranderroute, interne communicatie en interventies (workshops, training, gesprekken, webinars). We stellen de sleutelfiguren in staat om richting te geven aan de verandering in alle contactmomenten. Ze krijgen de juiste tools om via de route van veiligheid en verbinding het gesprek aan te gaan met medewerkers. En zo vanuit verbinding richting én ruimte te geven aan de verandering.

We adviseren in een verandertraject op welke momenten en met welke instrumenten PUSH functioneel is. Ook verkennen we samen waar de vrije ruimte zit voor medewerkers om zelf invulling te geven aan de verandering (PULL).

We helpen vastgelopen teams weer op de rails. We creëren veilige, wederzijds waarderende verbinding. Van daaruit kijken we samen vooruit naar (gedeelde doelen in) de toekomst. Tot nu toe lukt het ons om in slechts één dag tijd een volledig vastgelopen team waarin mensen nauwelijks meer communiceren opnieuw in verbinding te brengen met elkaar.

Van daaruit is een logische vervolgstap om samen een doel te formuleren dat past bij de verandering. Een doel dat de verandering concretiseert, dichterbij brengt en stimuleert. Daarbij maken we gebruik van inzicht in elkaars onbewuste persoonlijkheidsvoorkeuren.

Tot slot leren we de medewerkers in zo’n team hoe ze elkaar constructief kunnen coachen naar inzicht en groei (feedforward). Die route is een stuk veiliger en constructiever voor het onbewuste brein dan feedback.

Stap 3: Secure – waarmaken en verankeren
Hoe veranker je de verandering in het dagelijks werk? Een beste uitdaging. Het doel is dat de verandering echt geleefd wordt op de werkvloer. De sleutelfiguren spelen daarin een belangrijke rol. Opgeleid en opgelijnd maken ze (met tal van interventies en tools in de achterzak) samen met de medewerkers de koers klein, tastbaar en concreet. In het dagelijks werk!

De vaardigheid van goed kunnen pullen is cruciaal voor de sleutelfiguren. Continu spreken zij met het onbewuste en irrationele brein van degenen die de verandering waarmaken. Het resultaat? Draagvlak, verantwoordelijkheid en eigenaarschap komt op de juiste plek te liggen: bij de mensen zelf. En juist daardoor komt de verandering echt tot leven.

Wat als het spannend wordt? Als de verandering niet soepel loopt? Als mensen afspraken niet nakomen? Als er ruis op de lijn ontstaat? Idealiter leren we medewerkers in deze stap hoe ze elkaar constructief kunnen coachen naar inzicht en groei (feedforward). Zodat ze er veilige, stimulerende gesprekken ontstaan over de gewenste beweging.

Stap 4: Secure – borging 
Vinger aan de pols: in hoeverre hebben we de veranderdoelen ook daadwerkelijk bereikt? Welke actie of interventie is nog nodig? En… hoe kun je de mensen in je teams in staat stellen om zelf de vaardigheid van het stellen van (nieuwe) doelen onder de knie te krijgen? Dat draagt bij aan wendbaarheid. Hier helpen we bij, zodat jullie het zo snel mogelijk zelf kunnen zonder hulp van externe partijen zoals wij.

Oh ja, soms heeft een team extra zorg nodig en is een blik van buitenaf behulpzaam. Ook dan: geef een seintje!

Eens van gedachten wisselen over jouw verandervraagstuk?

Spar met Maud van de Ven, veranderinterventiespecialist en trainer. Zij helpt met een veranderaanpak én communicatieaanpak. Een eerste kennismaking met haar levert direct ideeën op die je helpen om je vraagstuk vlot te trekken! Bel 06 12894930 of mail .