Adviseren met politieke antenne

Hoe goed ‘praat’ uw ambtenarenapparaat met het college? En hoe kijkt uw college naar het ambtenarenapparaat? Herkenbaar voor uw ambtenaren dat ze soms denken dat het een gelopen race is en de portefeuillehouder al precies weet welke kant het besluit op moet gaan? En herkenbaar dat uw collegeleden soms vinden dat de ambtenaren het grotere plaatje niet zien of snappen? 

Dus… Klopt het dat er wederzijdse beeldvorming is waarin nog winst te behalen valt? Onze ervaring is van wel. Inmiddels hielpen wij zo’n 20 gemeentes met het verbeteren van de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming. Door awareness te creëren bij het college. En de ambtenaren op te leiden met de training ‘Adviseren met Politieke Antenne’. Zo creëer je één geoliede machine van college, bestuur en ambtenarenapparaat met integraal afgewogen adviezen.