Ons verhaal

Ons verhaal

In ons gedachtegoed zijn we geïnspireerd door Daniel Kahneman. Hij introduceerde de theorie over twee denksystemen.

Systeem I
is snel en intuïtief,
het onbewuste
Systeem II
is langzaam en weloverwogen,
het bewuste

Waarom argumenten niet werken

Maar… vaak gaat het mis. Omdat we ervan uitgaan dat een ander een besluit neemt op basis van bewuste en rationele gronden. We proberen een ander te overtuigen van ons denkbeeld, met goede redenen, logica en argumentatie.

En dat werkt prima. Voor 2-5% van de tijd! Want Kahneman toonde aan dat mensen zoveel tijd per dag systeem II aan hebben staan. De overige tijd (95 – 98 %) staat systeem I aan: het onbewuste. En dat onbewuste blijkt ongevoelig voor ratio en goede argumenten.

De plek waar een mens zijn beslissingen neemt (het besliscentrum), wordt goed beschermd. Het beschermende filter heeft als doel om alle redenen en argumenten die niet passen bij hoe we op dat moment denken, af te weren. Soms in stilte, soms met kracht.

Waarom Subconscious Impact (SI) wel werkt

Dit filter is sterk maar niet onfeilbaar. Er zijn toegangspoorten waardoor je het onbewuste besliscentrum van de ander kunt bereiken. SI heeft ze geïdentificeerd en per toegangspoort een set technieken ontwikkeld die het onbewuste besliscentrum van de ander bereiken.

In 10 jaar tijd hebben wij het gedachtegoed ontwikkeld. We hebben 35 jaar kennis over onbewuste systemen gecombineerd met 30 jaar kennis over vaardigheden en gedrag. De basis bestaat uit wetenschappelijke inzichten. Daarop hebben we concrete technieken ontwikkeld, getoetst, geschrapt, getoetst, doorontwikkeld, getoetst en … uiteindelijk bevonden we 35 technieken SI-proof. De 36e is overigens onderweg.

Met de SI-technieken bereik je de ander op een dieper niveau. Hierin leer je om eerst de ander beter te begrijpen zodat zijn onbewuste vanzelf open gaat staan voor jouw ideeën. Er is nu ruimte om samen te kijken naar oplossingen en kansen.

Subconscious Impact & (organisatie)verandering

De een gaat volledig áán op de verandering, want veranderen is leuk en gaaf. Bij de ander triggert de verandering bijvoorbeeld miskenning, angst of verzet. Hoe voorkom je dit laatste zoveel mogelijk? En hoe ga je er effectief mee om? Hoe krijg je mensen vanuit de weerstand in de ‘meestand’ of zelfs ‘vóórstand’? Hierin ligt onze expertise.

Veranderingen zijn idealiter zoveel mogelijk onderdeel van het bestaande werk. En sluiten aan op wat er in de actualiteit van teams speelt. Het is dus zaak om samen met leiders een heldere en gemeenschappelijke richting te formuleren. En de organisatie ruimte te bieden om deze richting te verwerken, te vertalen en te realiseren. Hierin werken we nauw samen met onze partner Involve. Zij helpen met een veranderaanpak.

> Lees hier meer over onze aanpak

Onze aanpak en visie op trainingen geven

Onze trainers hebben we geselecteerd omdat ze talent hebben. Zij besloten om zich te committeren en hebben duizenden vlieguren gemaakt in ons gedachtegoed. Ze doorvoelen en doorleven de materie. Ze passen op hoog niveau toe wat ze cursisten leren.

Met onze aanpak durven wij te garanderen dat we een perfecte voedingsbodem opleveren voor het ontwikkelen van nieuw gedrag. Dat de cursisten weten hoe ze het nieuwe gedrag in de praktijk brengen.

Wat er vervolgens nog nodig is? Het stimuleren van het nieuwe gedrag in de dagelijkse praktijk. Alleen dan zal er een permanente en effectieve gedragsverandering ontstaan. We zien een training dan ook als een ontwikkelinterventie in een groter ontwikkeltraject.

> Lees onze hele visie op trainingen geven en hoe we dat doen

Samenwerking Involve

Naast ons vaste team trainers, werken wij nauw samen met ons partnerbedrijf Involve. Het enige bureau in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in interne communicatie. Samen met Involve dragen wij ons gedachtegoed uit.

Onze trainingen

1 dag

Schrijven met Impact

€ 650,-

De boodschap van je tekst is glashelder. Het belang ervan voor de lezer ook. Maar toch reageert die lezer niet. Of niet op de manier die jij wilt. In deze ééndaagse training leer je hoe dat komt. En hoe je ervoor zorgt dat de lezer reageert zoals jij wilt.

2 dagen

ADVISEREN MET IMPACT
€ 1.400,-

Je leert je advies tien keer krachtiger te maken door het onbewuste van je klant mee te nemen. Je komt beter in positie. Je wordt eerder betrokken door de (interne) klant en je levert daadwerkelijk toegevoegde waarde.

3 dagen

OPLEIDING TOT PRACTITIONER
€ 2.149,-

Als managers, professional en ondernemer leer je hoe je verbinding creëert in het onbewuste brein van de ander. Hoe je regie voert. Hoe je krachtig aan invloed wint. Onmisbaar voor mensen met visie, goede ideeën en kennis.