Een potje voetbal spelen kan leuk zijn. Je hebt vaker gevoetbald en bij goed weer trek je je voetbalschoenen aan. Soms eindigt een wedstrijd succesvol en spetterend, soms valt het een beetje tegen. Dat kan liggen aan de kwaliteit van het gras, de schoenen, het weer, je conditie en natuurlijk de tegenstander. Soms ligt het aan een niet nader te definiëren cocktail van deze factoren.

Waarom zijn er zo weinig mensen topvoetballer? Het vraagt om een duidelijke keuze in je leven. Gebaseerd op talent. Om toewijding. Om jarenlange, intensieve training. Om te kunnen dealen met alle omstandigheden die op je pad komen. Om in elk van die omstandigheden te kunnen pieken op het allesbepalende moment. Om te scoren en om daarmee het beste te halen uit de situatie van dat moment.

HOE REGULIERE TRAININGEN VAAK EEN WISSELVALLIG RESULTAAT HEBBEN…

En zo is het eigenlijk ook als het gaat om vaardigheidstrainingen. Kennis overdragen in een training? Dat kunnen veel professionals. Het resultaat van een reguliere training is dat:
– sommige mensen erop áán gaan en er wat van opsteken.
– sommige mensen de tijd uitzitten.
– sommige mensen vol in de weerstand gaan en de trainer en diens verhaal aanvechten.

Het succes van een training is dan ook grotendeels afhankelijk van hoe de cursist erin zit en of hij of zij open staat voor de input van de trainer…

WAT IS ER VOOR WEZENLIJKE GEDRAGSVERANDERING NODIG?

Maar in hoeverre is dat voldoende om een wezenlijke gedragsverandering in gang te zetten? Wij denken dat daar meer voor nodig is. Onze trainers hebben we geselecteerd omdat ze talent hebben. Zij besloten om zich te committeren en hebben duizenden vlieguren gemaakt in ons gedachtegoed. Ze doorvoelen en doorleven de materie. Ze passen op hoog niveau toe wat ze cursisten leren. Wat levert dat op?

EEN VEILIGE SETTING

Met welke weerstand cursisten ook binnenkomen, door het toepassen van ons gedachtegoed voelen mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd. We hebben persoonlijke aandacht voor elk individu. Ook (of vooral) als mensen tekenen vertonen van weerstand.

Voorleven, doorleven, kwetsbaar voordoen. De veilige en waarderende setting levert op dat ieder zich openstelt om te leren. Elke deelnemer gaat meedoen aan oefeningen en de gevreesde rollenspelen. Niet omdat het vanuit de trainer moet, maar omdat ze de veiligheid voor en de meerwaarde van het oefenen zien.

DIRECT TOEPASBAAR VANUIT EIGENAARSCHAP

Natuurlijk reiken we theorie aan. Maar op zo’n manier dat we mensen niks voorschrijven of opleggen. We nodigen mensen uit om de theorie in de praktijk te brengen met praktische handvatten. Het gevolg is dat ze de effecten van push en pull zelf gaan zien en voelen. Op dat moment ontstaat er bij de cursist inzicht op de eigen valkuilen, verantwoordelijkheidsgevoel om daar wat aan te doen en eigenaarschap voor ander gedrag.

De bewijslast van de theorie vinden mensen zelf in de training: het werkt in de praktijk dus écht zoals we laten zien. Dat zorgt voor inzicht, bereidwilligheid, urgentie en belang om het bestaande gedrag te veranderen.

BIJEFFECT: STERKER EN HECHTER TEAM

Niet alleen werken de deelnemers waarderend met elkaar samen, ook leren ze samen een nieuwe gedeelde taal. Een taal die nog tot jaren na de training gesproken wordt.

BIJEFFECT: POSITIEVE INVLOED OP LEVENSHOUDING

Bij veel mensen zorgt kennismaking met het gedachtegoed voor een nieuwe levenshouding. Het gaat bij hen veel verder dan het leren van een nieuwe vaardigheid.

Wij durven te garanderen dat we een perfecte voedingsbodem opleveren voor het ontwikkelen van nieuw gedrag. Dat de cursisten weten hoe ze het nieuwe gedrag in de praktijk brengen.

Wat er vervolgens nog nodig is? Het stimuleren van het nieuwe gedrag in de dagelijkse praktijk. Alleen dan zal er een permanente en effectieve gedragsverandering ontstaan. We zien een training dan ook als een ontwikkelinterventie in een groter ontwikkeltraject.

2 dagen

ADVISEREN MET IMPACT
€ 1.400,-

Je leert je advies tien keer krachtiger te maken door het onbewuste van je klant mee te nemen. Je komt beter in positie. Je wordt eerder betrokken door de (interne) klant en je levert daadwerkelijk toegevoegde waarde.

3 dagen

OPLEIDING TOT PRACTITIONER
€ 2.149,-

Als managers, professional en ondernemer leer je hoe je verbinding creëert in het onbewuste brein van de ander. Hoe je regie voert. Hoe je krachtig aan invloed wint. Onmisbaar voor mensen met visie, goede ideeën en kennis. 

3 dagen

Baas over je onbewuste
€ 1.500,-

Je gaat eigenlijk wel lekker en hebt veel voor elkaar in het leven. Daar heb je hard je best voor gedaan. En toch zijn er wel één of twee zaken waarin je graag succesvoller, gelukkiger, gezonder en impactvoller zou willen zijn. Maar wat je ook doet of probeert het lukt niet.