(Klimaat)Drammen kost onbewust stemmen

Waarschijnlijk spreek ik namens iedereen als ik zeg dat een gezond en toekomstbestendig klimaat belangrijk is. Hoe komt het dan toch dat bijvoorbeeld Rob Jetten zo enorm heeft moeten inleveren aan zetels? In mijn optiek zijn er twee belangrijke redenen:

1. Eenzijdig pushen op je stokpaard kost stemmen

Gisteren betaalden de linkse partijen de tol voor klimaatdrammen. Een spitsvondige betiteling van Klaas Dijkhoff waarmee hij Rob Jetten enkele jaren geleden omschreef.

Wat is een #klimaatdrammer?

‘Iemand die hamert op het nemen van noodzakelijke klimaatmaatregelen die door anderen als te draconisch worden gezien (WNT-Taalunie)’.

Politici drammen allemaal (vooruit: de een wat meer dan de ander). Daarmee bedoel ik dat ze allemaal hun partijprogramma hebben met speerpunten, belangen en ambities. In elke campagne worden die gepusht. Via flyers, canvassen, speeches, filmpjes en posts op socials. En via het debat waarin het zaak is om zo hard mogelijk door elkaar heen te pushen en je standpunt te herhalen als een ander met er niet mee eens is.

Dat campagne-achtig pushen lijkt logisch om je standpunt aan de man te brengen… maar werkt natuurlijk weinig effectief in het onbewuste brein. Door te oreren over je partijstandpunten bevestig je doorgaans alleen de mensen die toch al aan je zijde stonden. Zelden dat ‘pushen op inhoud’ ervoor zorgt dat je een ander radicaal (leuke woordkeus) verandert in z’n opvatting.

Sterker nog, het zorgt er in het onbewuste brein van de kiezer voor dat je minder sympathiek gevonden wordt. Met vertellen en oreren wordt aan jou onbewust minder leiderschap toegedicht. Het roept aversie op (bij de mensen die een ander standpunt hebben). Met te hard en eenzijdig pushen faciliteer je zelf de vlucht naar andere politieke partijen.

Linkse partijen hebben in mijn optiek zo hard gepusht, dat het woord ‘drammen’ op z’n plaats leek. Niet de manier om het onbewuste brein van zwevende kiezers voor je te winnen…

2. Zorg voor het NU wint het van de toekomst

Het thema klimaat appelleert doorgaans minder aan het onbewuste brein. Onbewust focussen we meer op het nu, dan op de toekomst. En in het nu lijkt er nog weinig aan de hand: ‘Ach, het regent wat meer, maar dat doet het wel vaker / Wel lekker toch, zo’n Indian Summer, beetje zon pakken?’.

Als je het vergelijkt met klimaat, is het Palestina-Israël-conflict nu veel meer prominent. In het NU voelen Joodse mensen en moslims zich onveilig op straat. In het NU worden bedreigingen geuit, moskeeën beklad en scholen uit voorzorg gesloten. Dat NU is voor ons onbewuste brein zóveel realistischer en dichterbij onze werkelijkheid en daarmee méér urgent. Toekomstgericht-klimaatgedram (waarvan het óf en de urgentie ervan zelfs wetenschappelijk betwist wordt) wordt overschaduwd door de actualiteit en een dagelijks gevoel van onveiligheid door haat-uitingen op straat.

Wat kunnen we zelf doen?

Welke taak zie ik voor onszelf in de komende periode? Zoek de verbinding. Onderzoek het tegengeluid van een ander, in plaats van het te veroordelen.

Pull (daarmee bedoel ik: onderzoek waarderend) bij iemand die op Wilders heeft gestemd: wat was voor hem of haar de drijfveer? Vraag door welke behoefte Wilders voor hem of haar vertegenwoordigt. Vraag nog een laag dieper door op waarom dat aspect voor hem of haar zo relevant is. Tien-tegen-één dat je je samen bewust wordt van common grounds (en daarmee onderlinge verbinding) op een diepere laag.

Pull (onderzoek waarderend) waarom iemand zich enorme zorgen maakt over de rechtse wind die nu gaat waaien. Vraag door waar de zorg zit. En welke zorg er achter die zorg zit. Tien-tegen-één dat je ook hier common grounds en daarmee onderlinge verbinding vindt op een diepere laag.

Vraag door, geef support en vat de belevingswereld van de ander zo vaak mogelijk samen: voor jezelf en voor die ander geef je bestaansrecht aan een (andere dan je eigen) waarheid. Dat bestaansrecht is belangrijk: geef het ruimte. Laat het bestaan. Naast elkaar. Dat brengt ons dichterbij elkaar en breekt gepolariseerde standpunten open. Onze tolerantie richting het tegengeluid zal toenemen. Het klimaat in Nederland wordt veiliger.

Na de formatie wordt er straks geregeerd op inhoud. Zullen wij dan met elkaar de verbinding opzoeken op onderliggende emotie? Dat maakt ons rijk en stelt ons in staat om (met een breed palet invalshoeken) de beste beslissingen te nemen.

#eindepushbericht #wereldvrede 🙂 #dontpushme

Ook interessant

Mensen willen best veranderen. Als je maar weet hoe je ze bereikt in hun onbewuste brein. 

Iemand van gedrag laten veranderen? Dat lijkt een harde dobber. We proberen belang en urgentie te creëren. We werken aan intrinsieke motivatie. Aan proactieve mensen die vanuit eigenaarschap ander gedrag gaan vertonen. Waarom lijkt het zo lastig?

Massaal maken we dezelfde systematische denkfout in onze communicatie. En daarmee houden we onszelf tegen. We denken dat we een ander kunnen bewegen als we de relevantie van de verandering goed voor het voetlicht brengen. Alsof onze gesprekspartner rationeel is. Doordat we vertellen, motiveren, uitleggen, aantonen en storytellen blijft de urgentie, het belang én de beweging bij ons: we leuren en sleuren.

De wetenschap toont aan dat mensen in hoge mate onbewust, irrationeel en emotioneel zijn. Hoe bereik je de ander in z’n onbewuste besliscentrum? Genieke Hertoghs is één van de grondleggers van het gedachtegoed Subconscious Impact. Met het wetenschappelijk fundament van Daniel Kahneman als grondslag, biedt Hertoghs inzicht in hoe je mensen écht bereikt. Hoe je eerst ‘in positie komt’ in het onbewuste brein van de ander. Hoe je daar vervolgens verbinding, eigenaarschap en zelfs gedragsverandering op gang brengt. Als je het eenmaal snapt én je hebt je eigen ego onder controle, dan is daadwerkelijke gedragsverandering eenvoudig.

Dit boek geeft bovendien een doorkijkje naar de volle potentie van het gedachtegoed Subconscious Impact op grotere schaal. Hoe kan het polarisatie voorkomen? En hoe breekt het stevig ingekapselde bubbels open? Hoe draagt het bij aan een meer inclusieve samenleving? En tot slot: hoe stimuleren we gedragsverandering in onze samenleving naar een gezonde leefstijl?

Nieuwsgierig?

Cover boek Don't push me! Hoe je mensen wél beweegt

€ 24,90

Het ‘Hoe-boek’ voor: 

  • veranderbereidheid
  • écht contact in je relaties
  • constructieve communicatie
  • gelijkwaardige samenwerking
  • veilige verbinding
  • aantrekkelijk leiderschap 
  • invloed 
  • wereldvrede!