Gedragsverandering? Beïnvloeden is uit!

“Genieke, kun je ons helpen? We willen onze medewerkers in de juiste stand krijgen om een organisatieverandering door te voeren. Oh ja, we noemen het geen organisatieverandering, maar een transitie. Dat ligt net wat minder gevoelig…”

Dagelijks krijgen wij bij Subconscious Impact vraagstukken vanuit organisaties die gaan over invloed, impact en het overtuigen van anderen. Anderen in beweging brengen. Hen motivatie, belang en eigenaarschap bijbrengen. We herkennen het allemaal. Ik schreef er zelfs twee boeken over. Toch laat ik in deze blog een ander licht schijnen op het fenomeen beïnvloeden. En pleit ik voor een nieuwe beweging: samen waarde creëren vanuit collectieve wijsheid.

Weerstand is een beperkende term

Zoveel trainingen gaven we die gaan over het omgaan met of effectief oplossen van weerstand (in het onbewuste brein). Wat hier interessant aan is? De gedachte dat weerstand een barrière is die overwonnen moet worden. Op de snelste en meest effectieve manier. Met het idee: als de weerstand weg is, dan kunnen we onze verandering doorvoeren. Het tegengeluid ‘weerstand’ noemen, beperkt ons. Door het woord ‘weerstand’ te gebruiken, bevestig je je eigen onbewuste grondhouding. Dit licht ik kort toe.

Wat gaat er mis?

Als je denkt in termen van ‘beïnvloeden’, dan ligt daar een +- grondhouding onder (life positions vanuit de Transactionele Analyse). De eerste + verwijst naar jezelf, de – verwijst naar de ander. Als je life position +- is, dan dicht je jezelf onbewust een + toe (ik ben oké) en de ander een – (jij bent niet oké). Dat resulteert in een houding waarin je ervan overtuigd bent dat jij het beter ziet dan de ander. Voilà, de behoefte om invloed uit te oefenen is een feit. Want in jouw optiek ziet de ander het niet goed, biedt hij of zij weerstand, doet moeilijk of heeft een beperkte kijk.

Waar ligt het goud?

Wat zou er gebeuren als we allemaal een grondhouding aannemen die ++ is? Het zou betekenen dat je onbewust geprogrammeerd bent om je eigen werkelijkheid te zien als ‘relevant en waar’… én die van de ander ook. Je zou de overtuiging hebben: ‘Ik heb goud in mijn manier van kijken én jij hebt goud in jouw manier van kijken. Hoe kunnen we het potentieel van beide effectief benutten?’

De grondhouding verandert naar: iedereen heeft gelijk, we hebben allemaal een deel van de werkelijkheid. Hoe brengen we die effectief in beeld en leggen we die naast elkaar?

Het zou in de eerste plaats betekenen het ophalen van de input van de ander niet meer bedreigend zou voelen voor ons eigen ego. Als je ervan uitgaat dat het ‘tegengeluid’ goud bevat waarmee de oplossing sterker wordt, ga je dat goud bijna automatisch waarderend ophalen. Hoe meer de mening van de ander afwijkt van het jouwe, hoe meer toegevoegde waarde die jouw blinde vlek meer in beeld brengt.

Dat zou resulteren in beslissingen die rijker, breder en beter zijn dan wanneer je ‘het tegengeluid’ bestrijdt (bijvoorbeeld door vaardigheden te ontwikkelen die die weerstand oplossen) of jouw oplossing erdoorheen te drukken: beïnvloeding.

Ons eigen ego als opponent

Accepteren -en liever nog waarderen- dat de ander een stukje werkelijkheid heeft dat wij zelf over het hoofd zagen, vraagt om een spannende grondhouding. Een grondhouding die zegt: ‘Ik ben onvoorwaardelijk oké met mezelf. Ook als ik ongelijk blijk te hebben, een deel van de werkelijkheid over het hoofd zag, een fout maakte of iets vergat’. Of zelfs een grondhouding die zegt: ‘Wow, ik maak fouten, ik leer, ik heroverweeg, ik verander mijn mening en beslissing, ik ontwikkel, ik groei en dat is fantastisch!’

Van elkaar beïnvloeden naar wereldvrede

Lees een knipoog bij het kopje hierboven. Wereldvrede. Lijkt me utopisch. En toch weet ik zeker dat we samen meer kunnen bereiken als we onze eigen ego’s en overtuigingen even groot maken als die van een ander. Als we ze naast elkaar leggen zoals de ingrediënten van een recept. Dan nog zullen mensen zich soms moeten schikken naar een besluit, maar is de route naar het besluit breder afgewogen vanuit een meer gedragen en integrale blik. Of is er meer zorg voor alle emoties en belangen die een vervolg zijn op het genomen besluit.

Van beïnvloeden naar samen waarde creëren vanuit collectieve wijsheid. Wiens ego durft het aan?

Ook interessant

Mensen willen best veranderen. Als je maar weet hoe je ze bereikt in hun onbewuste brein. 

Iemand van gedrag laten veranderen? Dat lijkt een harde dobber. We proberen belang en urgentie te creëren. We werken aan intrinsieke motivatie. Aan proactieve mensen die vanuit eigenaarschap ander gedrag gaan vertonen. Waarom lijkt het zo lastig?

Massaal maken we dezelfde systematische denkfout in onze communicatie. En daarmee houden we onszelf tegen. We denken dat we een ander kunnen bewegen als we de relevantie van de verandering goed voor het voetlicht brengen. Alsof onze gesprekspartner rationeel is. Doordat we vertellen, motiveren, uitleggen, aantonen en storytellen blijft de urgentie, het belang én de beweging bij ons: we leuren en sleuren.

De wetenschap toont aan dat mensen in hoge mate onbewust, irrationeel en emotioneel zijn. Hoe bereik je de ander in z’n onbewuste besliscentrum? Genieke Hertoghs is één van de grondleggers van het gedachtegoed Subconscious Impact. Met het wetenschappelijk fundament van Daniel Kahneman als grondslag, biedt Hertoghs inzicht in hoe je mensen écht bereikt. Hoe je eerst ‘in positie komt’ in het onbewuste brein van de ander. Hoe je daar vervolgens verbinding, eigenaarschap en zelfs gedragsverandering op gang brengt. Als je het eenmaal snapt én je hebt je eigen ego onder controle, dan is daadwerkelijke gedragsverandering eenvoudig.

Dit boek geeft bovendien een doorkijkje naar de volle potentie van het gedachtegoed Subconscious Impact op grotere schaal. Hoe kan het polarisatie voorkomen? En hoe breekt het stevig ingekapselde bubbels open? Hoe draagt het bij aan een meer inclusieve samenleving? En tot slot: hoe stimuleren we gedragsverandering in onze samenleving naar een gezonde leefstijl?

Nieuwsgierig?

Cover boek Don't push me! Hoe je mensen wél beweegt

€ 24,90

Het ‘Hoe-boek’ voor: 

  • veranderbereidheid
  • écht contact in je relaties
  • constructieve communicatie
  • gelijkwaardige samenwerking
  • veilige verbinding
  • aantrekkelijk leiderschap 
  • invloed 
  • wereldvrede!