De sleutel tot succes voor een gezonde leefstijl? Gedragsverandering.

Podcast ‘Komt een man niet meer bij de dokter

In deze podcast spreekt Genieke Hertoghs met huisarts Alja Sluiter over gedragsverandering bij leefstijl. Zij praten over:

 • Hoe hou je dat vol?
 • Hoe bereik je een patiënt écht en creëer je belang en motivatie?
 • Hoe stel je je op als coach in de gedragsverandering?
 • En wat betekent dat voor het loslaten van je eigen professionele, medische scope…
 • Hoe vergroot je de kans dat iemand (blijvend) stopt met roken/drinken/eten en het roer omgooit?

Gedragsverandering is de sleutel tot succes voor een gezonde leefstijl en het verkleint het risico op chronische ziekten. Het belang hiervan wordt in beleid en in de dagelijkse praktijk structureel onderbelicht. De coronapandemie maakte dat pijnlijk duidelijk. Zo werden Nederlanders geadviseerd te blijven bewegen. Aan de andere kant moesten sportscholen gedwongen de deuren sluiten. Aandacht voor gedragsverandering vraagt om aandacht van zorgprofessionals, politici, beleidsmakers en de inwoners van Nederland.

De wetenschap laat zien dat we allemaal 95 tot 98% van de tijd onbewust handelen. Dat betekent dat we ons gedrag laten bepalen door onbewuste impulsen, emoties en motieven. En niet door logica en rationele afwegingen.

Iemand wijzen op risico’s van een bepaalde leefstijl, heeft dan ook bar weinig effect. Gedragsverandering is lastig. Zeker op het gebied van leefstijl. Mensen vinden het veranderen van gewoonten lastig. Zelfs als zij het belang ervan inzien. Hoe bereik je hen in hun onbewuste brein? Hoe creëer je daar motivatie? Dat is het vakgebied van Genieke.

In deze aflevering krijg jij antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe zet je mensen aan tot gedragsverandering?
 • Wat is er nodig is om dit gedrag vol te houden?
 • Hoe maak je van gezond gedrag een gewoonte?
 • Is gedragsverandering ook mogelijk bij bedrijven, politiek en beleidsmakers?
Over Alja Sluiter 
"Mijn ambitie…? De samenleving leefkrachtiger maken. Zowel fysiek als mentaal. Onder andere vol inzetten op preventieve gezondheid en gezondheidsbescherming. En daarvoor is nogal wat nodig, want: 
- Hoe promoot je een gezonde leefstijl in de samenleving? 
- Op welke manier zorg je voor daadwerkelijke gedragsverandering 
- En hoe richt je de strategie van je organisatie zo in dat je optimaal bijdraagt aan leefkracht?" 

Alja Sluiter is huisarts, leefstijlarts en beleidsmaker en zoekt samen met inspirerende professionals naar een praktische vertaalslag: hoe bereik je mensen écht? En hoe vertaal je beleid op papier naar daadwerkelijk doén! Een serie podcasts met inspirerende voorbeelden, valkuilen en best practises. 

Ook interessant

Mensen willen best veranderen. Als je maar weet hoe je ze bereikt in hun onbewuste brein. 

Iemand van gedrag laten veranderen? Dat lijkt een harde dobber. We proberen belang en urgentie te creëren. We werken aan intrinsieke motivatie. Aan proactieve mensen die vanuit eigenaarschap ander gedrag gaan vertonen. Waarom lijkt het zo lastig?

Massaal maken we dezelfde systematische denkfout in onze communicatie. En daarmee houden we onszelf tegen. We denken dat we een ander kunnen bewegen als we de relevantie van de verandering goed voor het voetlicht brengen. Alsof onze gesprekspartner rationeel is. Doordat we vertellen, motiveren, uitleggen, aantonen en storytellen blijft de urgentie, het belang én de beweging bij ons: we leuren en sleuren.

De wetenschap toont aan dat mensen in hoge mate onbewust, irrationeel en emotioneel zijn. Hoe bereik je de ander in z’n onbewuste besliscentrum? Genieke Hertoghs is één van de grondleggers van het gedachtegoed Subconscious Impact. Met het wetenschappelijk fundament van Daniel Kahneman als grondslag, biedt Hertoghs inzicht in hoe je mensen écht bereikt. Hoe je eerst ‘in positie komt’ in het onbewuste brein van de ander. Hoe je daar vervolgens verbinding, eigenaarschap en zelfs gedragsverandering op gang brengt. Als je het eenmaal snapt én je hebt je eigen ego onder controle, dan is daadwerkelijke gedragsverandering eenvoudig.

Dit boek geeft bovendien een doorkijkje naar de volle potentie van het gedachtegoed Subconscious Impact op grotere schaal. Hoe kan het polarisatie voorkomen? En hoe breekt het stevig ingekapselde bubbels open? Hoe draagt het bij aan een meer inclusieve samenleving? En tot slot: hoe stimuleren we gedragsverandering in onze samenleving naar een gezonde leefstijl?

Nieuwsgierig?

Cover boek Don't push me! Hoe je mensen wél beweegt

€ 24,90

Het ‘Hoe-boek’ voor: 

 • veranderbereidheid
 • écht contact in je relaties
 • constructieve communicatie
 • gelijkwaardige samenwerking
 • veilige verbinding
 • aantrekkelijk leiderschap 
 • invloed 
 • wereldvrede!