“Je kunt nooit overtuigen zonder argumenten aan te dragen”

“Sterker, je zult jezelf ook beter begrijpen als je argumenten onder woorden probeert te brengen voor iemand die anders denkt dan jij. Leren om weerwoord te bieden, is in alle opzichten het beste antwoord op de haat,” Uit: Wat helpt tegen haatspraak: een dikkere huid en weerwoord bieden, Volkskrant 25 mei

Visie is ok

De visie van Strossen is voortreffelijk. Ze ziet ‘hatespeech’ als oplosbaar door de ander niet uit te sluiten en het gesprek aan te gaan. Haar concrete aanpak is in onze optiek dun en voor verbetering vatbaar.

Uitwerking bevat een denkfout

Strossen noemt het belang van argumenten en weerwoord. En dat je jezelf beter leert begrijpen als je je eigen argumenten zorgvuldig benoemt. Terwijl wetenschappers toch echt hebben aangetoond dat we slechts voor een paar % op een dag bewust/rationeel zijn. En dus alleen tijdens die spaarzame momenten openstaan voor logische argumentatie. 

Hoe dan wel?

Een sympathiek idee van Strossen. Maar in hoeverre is het handig om te focussen op je eigen argumenten? In hoeverre komt je eigen standpunt daardoor steeds vaster te staan? En in hoeverre helpt dat bij een constructieve dialoog? En stel nou dat beide partijen dit doen… wat zou het risico zijn op een loopgravenoorlog?

Ons voorstel

Zullen we eerst eens beginnen met het onderzoeken van de mening van de ander? Dat is iets waarvan we weten dat het altijd werkt en dat het de grootste kans op succes heeft. Hoe? Onderzoek het standpunt van de ander, met respect en nieuwsgierigheid: gebruik regievragen. Ga op zoek naar wat je verbindt en niet naar wat je uit elkaar drijft. Zoals Gandhi zei: ‘Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist …’

Meer weten over onze visie? Lees ons boek: Impact: de kracht van onzichtbare invloed 

Ook interessant

Mensen willen best veranderen. Als je maar weet hoe je ze bereikt in hun onbewuste brein. 

Iemand van gedrag laten veranderen? Dat lijkt een harde dobber. We proberen belang en urgentie te creëren. We werken aan intrinsieke motivatie. Aan proactieve mensen die vanuit eigenaarschap ander gedrag gaan vertonen. Waarom lijkt het zo lastig?

Massaal maken we dezelfde systematische denkfout in onze communicatie. En daarmee houden we onszelf tegen. We denken dat we een ander kunnen bewegen als we de relevantie van de verandering goed voor het voetlicht brengen. Alsof onze gesprekspartner rationeel is. Doordat we vertellen, motiveren, uitleggen, aantonen en storytellen blijft de urgentie, het belang én de beweging bij ons: we leuren en sleuren.

De wetenschap toont aan dat mensen in hoge mate onbewust, irrationeel en emotioneel zijn. Hoe bereik je de ander in z’n onbewuste besliscentrum? Genieke Hertoghs is één van de grondleggers van het gedachtegoed Subconscious Impact. Met het wetenschappelijk fundament van Daniel Kahneman als grondslag, biedt Hertoghs inzicht in hoe je mensen écht bereikt. Hoe je eerst ‘in positie komt’ in het onbewuste brein van de ander. Hoe je daar vervolgens verbinding, eigenaarschap en zelfs gedragsverandering op gang brengt. Als je het eenmaal snapt én je hebt je eigen ego onder controle, dan is daadwerkelijke gedragsverandering eenvoudig.

Dit boek geeft bovendien een doorkijkje naar de volle potentie van het gedachtegoed Subconscious Impact op grotere schaal. Hoe kan het polarisatie voorkomen? En hoe breekt het stevig ingekapselde bubbels open? Hoe draagt het bij aan een meer inclusieve samenleving? En tot slot: hoe stimuleren we gedragsverandering in onze samenleving naar een gezonde leefstijl?

Nieuwsgierig?

Cover boek Don't push me! Hoe je mensen wél beweegt

€ 24,90

Het ‘Hoe-boek’ voor: 

  • veranderbereidheid
  • écht contact in je relaties
  • constructieve communicatie
  • gelijkwaardige samenwerking
  • veilige verbinding
  • aantrekkelijk leiderschap 
  • invloed 
  • wereldvrede!