Change made simple podcast

Hoe maak je een verandering simpel(-er)? Als je weet hoe je je mensen écht bereikt (in het onbewuste brein).
– Hoe creëer je veiligheid?
– Hoe krijg je zicht op wat er écht leeft?
– Hoe creëer je professioneel tegengeluid?
– Hoeveel stuur je als leider? Waar laat je los?

Mensen zijn emotioneel, irrationeel en onbewust en laten vanuit daar gedrag zien. Mensen zijn – vanuit hun eigen belevingswereld – vooral met zichzelf bezig in contact met de ander en schieten om die reden snel in een verdedigingsmechanisme. Dit is de oorzaak van veel misverstanden, gedoe en conflicten.

Dit bewustzijn én de tools om totaal anders naar wat er gebeurt in communicatie te kijken en dus er anders mee om te gaan is wat ze brengt in organisaties. Daar is nog een wereld te winnen.

In aflevering 2 van de podcast Change Made Simple van The Value Office spreekt Judith Webber met Genieke Hertoghs.

Podcast Change made Simple

Ook interessant

Mensen willen best veranderen. Als je maar weet hoe je ze bereikt in hun onbewuste brein. 

Iemand van gedrag laten veranderen? Dat lijkt een harde dobber. We proberen belang en urgentie te creëren. We werken aan intrinsieke motivatie. Aan proactieve mensen die vanuit eigenaarschap ander gedrag gaan vertonen. Waarom lijkt het zo lastig?

Massaal maken we dezelfde systematische denkfout in onze communicatie. En daarmee houden we onszelf tegen. We denken dat we een ander kunnen bewegen als we de relevantie van de verandering goed voor het voetlicht brengen. Alsof onze gesprekspartner rationeel is. Doordat we vertellen, motiveren, uitleggen, aantonen en storytellen blijft de urgentie, het belang én de beweging bij ons: we leuren en sleuren.

De wetenschap toont aan dat mensen in hoge mate onbewust, irrationeel en emotioneel zijn. Hoe bereik je de ander in z’n onbewuste besliscentrum? Genieke Hertoghs is één van de grondleggers van het gedachtegoed Subconscious Impact. Met het wetenschappelijk fundament van Daniel Kahneman als grondslag, biedt Hertoghs inzicht in hoe je mensen écht bereikt. Hoe je eerst ‘in positie komt’ in het onbewuste brein van de ander. Hoe je daar vervolgens verbinding, eigenaarschap en zelfs gedragsverandering op gang brengt. Als je het eenmaal snapt én je hebt je eigen ego onder controle, dan is daadwerkelijke gedragsverandering eenvoudig.

Dit boek geeft bovendien een doorkijkje naar de volle potentie van het gedachtegoed Subconscious Impact op grotere schaal. Hoe kan het polarisatie voorkomen? En hoe breekt het stevig ingekapselde bubbels open? Hoe draagt het bij aan een meer inclusieve samenleving? En tot slot: hoe stimuleren we gedragsverandering in onze samenleving naar een gezonde leefstijl?

Nieuwsgierig?

Cover boek Don't push me! Hoe je mensen wél beweegt

€ 24,90

Het ‘Hoe-boek’ voor: 

  • veranderbereidheid
  • écht contact in je relaties
  • constructieve communicatie
  • gelijkwaardige samenwerking
  • veilige verbinding
  • aantrekkelijk leiderschap 
  • invloed 
  • wereldvrede!